Formularz CV

Nazwisko *
Imię *
Data i miejsce urodzenia *
Adres *
Nr telefonu/komórki *
E-mail *
Zawód wyuczony
Zawód wykonywany (5 ostatnich lat)
Prawo jazdy, kat. PKW
Uprawnienia na sztaplarkę
Gotowość do pracy od
Gotowość do wyjazdów
Gotowość do pracy w systemie zmianowym
Ukończone szkoły oraz doświadczenie zawodowe (od - do, pracodawca, wykonywane zajęcia)
Informacje dodatkowe, np. obsługa komputera, ukończone kursy, tytuły, aktualne uprawnienia
Języki obce
Token